Césarovy divoké sny2

20. března 2016 v 10:07 | Jiří Maršálek |  Ukázky z mých knih
Césarovy divoké sny
Své sny v pelíšku, který jsem nazval "loď", sní můj věrný
psí kamarád. Odplouvá lodí plnou touhy. Bůh ví kam.
Pojďme se podívat do jednoho takového jeho snu.


Je skoro noc, tma se potichu plíží kolem domu. Vrátili jsme
se z večerní procházky. Pamlsek před spaním a šup do pelechu ve
tvaru koše. Zanedlouho je César ukolébán. Pomalu usíná. Copak se
mu asi bude zdát?
Loď s názvem Borůvka kotví v přístavu. Kapitán pospíchá
do krčmy u Zlomené kosti. Zde bývá ta nejlepší, ale i nejhorší společnost
z blízkého i vzdáleného okolí. Jde si vyzvednout svého kuchaře
Kachnu. Posádka z Panského klubu zůstala na palubě. César
kráčí svým pomalým, pevným, i když tichým krokem. Čeká ho ještě
důležitý úkol. Musí vybrat zbytek posádky. Nebývá to vždy lehké.
Už se párkrát stalo, že se nalodil špatný pes, nebo člověk.
S takovými byly pak nepříjemnosti, potíže, mrzutosti. Ještě slyší
zpěv své posádky a jejich známou písničku:
"Když nás moře volá, opouštíme mola, opouštíme ženy, už je tu ten
den. Ahoj námořníci. Vzhůru na palubu. Vane dobrý vítr, tak kotvy
zvednem. Naše loď jméno Borůvka má. César je náš kapitán. Teď
právě Borůvka vyplouvá. Jižní vítr ji plachty nadouvá. Hahahaha…"
Za nedlouho utichne zpěv a taktéž doprovodné nástroje. Do
tichého kroku, který není kolébavý, ještě v duchu zní kytara, píšťala,
valcha i kýbl. Na tyto nástroje totiž jeho námořníci rádi hrají.
César už bere za kliku a otevře dveře do krčmy. Uvnitř obsluhuje
kozel ve fraku. Zrovna nese Kozla. Samozřejmě, že pivíčko.
Chlupatý kapitán pozdraví. Pohledem hledá Kachnu. Už ho vidí. Ten
předává svou kuchyň novému kuchaři. Minule v jeho nepřítomnosti,
kdy plul s Césarem po rozbouřených vlnách Atlantiku, jeho nástupce
málem zničil celou kuchyň. Tenkrát si totiž velice narychlo za sebe
našel Osla. Sice někdy i uvařil, ale když si postavil hlavu, tak s ním
nikdo nehnul. Inu osel. César se usmál. Pozoroval nového kuchaře.
Kulatý růžovoučký obličej a malá očka prozrazovala, že tentokráte si
Kachna vybral dobře. Čuník si kuchyň velice pochvaloval. Jen si
chrochtal pod rypák.
"Tobě to sluší, jak psovi uši," pomyslel si v duchu námořník. Nahlas
pronesl:
"Tak Kachno, ty stará vojno, předej to tu co nejdříve," skoro tato
slova štěknul na kuchtíka.
"Jo, jo veliteli. Do půl hodinky budu volný," vykoktá usměvavý
kuchař ze sebe.
César se rozhlédne po hospodě. V rohu sedí velký bernardýn.
Před sebou soudek rumu. Tomu lidé říkají první pomoc. Je to
prý nejlepší přítel člověka. Neví se přitom koho tím myslí, zdali psa,
nebo rum.
Než se kapitán stačil podívat do druhého rohu, otočila se kolem něho
pinklice. Její krátká suknice přitahovala zrak všech štangastů.
"Budu už tady končit, broučku. Máš krásné a hodné oči. Nepůjdeme
se spolu projít?" něžně pronese ta krasavice.
César ožil. Kývnul na souhlas. Rychle se podíval do druhého rohu,
kde hráli karty dva buldoci a jeden boxer. U dubového stolu sedělo
několik opálených námořníků.
"Prosím o klid!" pronesl hlubokým hlasem kapitán.
Hostinec zmlkl. Všichni čekali s napětím, co se bude dít.
"Kdo by se chtěl se mnou plavit?" pokračuje César.
"Když fouká vítr od moře, není možno vyplout," pronese boxer.
Kapitán pokývne hlavou. Rovnou se zeptal, zdali by s ním šel. Prý
ano, zněla odpověď. Ale přál by si sebou vzít své dva kamarády.
Kapitán souhlasil. Spěchal, protože se chtěl ještě napít, než si vyjde
s tou krasavicí.
Od dubového stolu se otočili další tři muži. Taky chtěli plout.
"Dobrá, hlaste se u Kachny, ten vás vezme na loď," dodá kapitán.
Jde k baru. Tam mu Liška, barmanka, přisune whisky. Po pultě dojede
sklenička přímo k Césarovi. Ten ji jedním douškem vyprázdní.
Ještě si poručí druhou. Pak odchází po zaúkolování Kachny
s mladou, hezkou servírkou.
"To sis vybral tu pravou," ozve se ze sálu prokouřený ženský hlas.
César se otočí: "To víte, nemám ty levé rád," s těmito slovy zmizel
s psí krasavicí ve tmě.
Kuchař již předal hospodu čuníkovi. Vzal pár chlapů, kteří
naložili zásoby do náklaďáku. Pak si všichni nastoupili. Vydali se do
přístavu k nalodění.
César začne ze snu poštěkávat. Vzbudí mě. Ze spaní hrabe
předními packami a usmívá se. Občas radostně štěkne. Náhle vyskočí.
Udělá pár kroků. Tiše zamručí.
"Copak je?" zeptám se.
Chlupáč se rozhlíží. Pak mrzutě zamručí. Jde si lehnout ke dveřím
do zahrádky.
Vypadá to, že mého psa spánek unavuje tak, že musí vstát a odpočinout
si od toho. Leží na malém koberci. Ten s ním pluje do snu za
dobrodružstvím.
Krásná servírka vede kapitána do zahrady. Jen aby netrhali
jablka poznání. César se ze spaní zasměje. Jako by moje myšlenky
slyšel.
Zatím Kachna provedl nalodění zásob i mužstva. Přesvědčil
se na vlastní oči, že mají i petržel, aby každý námořník dlouho vydržel.
Také dobré víno. Netrpělivě očekávají návrat svého kapitána,
aby mohli vyplout. Konečně fouká příznivý vítr.
Z lodi se ozývá zpěv: "Kdo ví, kdy kotvy zvednem, kdo ví, kdy kotvy
zvednem. Až se kapitán zas vrátí."
Jenže nadarmo se neříká, kam nemůže čert, tam nastrčí ženskou.
Na milého Césara byla upředena pěkná bouda. Deset německých
žoldáků v podobě ovčáků se vrhlo na kapitána. Bil se statečně,
to jo, ale nakonec ho dostali. Zmlátili ho jako psa.
Probudí mě výhrůžné vrčení, které zrovna provozuje můj hodný pes.
Zavolám na něho. Otočí se a protáhne. Přitom stále spí. Z jeho
spánku zazní žalostné úpění.
Děj zatím pokračuje tak, že kapitána odvlekli svázaného do
křoví u černého lesa.
To už na lodi značně roste nervozita.
"Jdu zpět do hospody. Třeba se tam něco dozvím," rozhodně pronese
Kachna.
Celá skupina Panského klubu jde s ním. To byla velká chyba. Sotva
se vzdálili na půl kilometru, loď vyplouvá. Ihned pochopili, co se
stalo.
"Sakra! Kapitán pryč a nyní i loď!" nadává jeden přes druhého.
Tohle nenapadlo ani jednoho v těch nejčernějších myšlenkách.
Přesto se toho dočkali. Běží, co jim dech stačí přímo do hospody. Tam nikde nikdo. Jen smutný čuník čistí sklenice stále dokola.
Už jsou průhledné tak, že vlastně nejsou skoro vidět.
Když se dozví, co se stalo jen nevěřícně kroutí hlavou. Myslí
si, že je to nějaká kachna.
"Tohle je bohužel pravda. Jediný Kachna je támhle za pultem," promluví
Inža.
Kuchtík se hned podívá na záznamy servírky. Má uvedenou adresu
Na paloučku.
Čuník pokývne hlavou a řekne: "To je u černého lesa. Tam šla s tím
kapitánem."
Všichni vyrazili z hospody, jako jeden muž. Kachna přiletí
zpět. Domlouvá se s Čuníkem, aby mu půjčil automobil. Dojede
ostatní, a již uhánějí k černému lesu.
Tam ve křoví najdou svázaného Césara. Rychle ho rozvážou. Kachna
mu chce sdělit smutnou zprávu o lodi.
"Drž zobák!" nabádají ho kamarádi.
Ale on mele stále svou. Vyzvoní kapitánovi, že přišli o Borůvku.
César je zdrcen a zaúpí. Ale po chvilce se vzpamatuje. Vždyť
i osamělý mořeplavec ví, co má dělat.
Odjíždějí společně zpátky do krčmy. Tam mají poradu. Potřebují si
najmout rychlou loď. Ty darebáky dohnat. Zatím se César nechá
namasírovat Jirkou z Panského klubu. Mají štěstí, protože do lokálu
dojde černá labradorka. Vlastní dobrou loď a zná se s kapitánem.
Když se dozví, co ho potkalo, nabídne mu své služby. Černá labradorka
je laskavá starší psí dáma. Říkají jí též Černá královna.
Je to čím dál, tím lepší. V Černém lese svázali Césara, a Černá královna
mu nabídne pomoc.
Nalodili se tedy na loď se jménem Agáta. Začala honička,
kterou už námořnický svět nepamatoval nejméně sto let. Vyptávali
se všech lodí, co potkali, na Borůvku. Dlouho museli plout, než jim
jeden kapitán z nákladní lodi potvrdil, že Borůvku spatřil brázdit
vodu směrem do Mrtvého moře.
"Až je chytím, budou litovat, že nejsou mrtví, jako to moře," zapřísahá
se César.
Střídá se u kormidla s druhým kapitánem Blackem. Oba
jsou výborní mořeplavci, proto se jim brzo podaří objevit pronásledovanou
loď. Už by uprchlíky skoro měli, kdyby ta darebácká banda
nehodila muže přes palubu. Na lodi Agáta museli zpomalit a udělat manévr, aby trosečníka vylovili. Vytáhli ho na palubu. Panečku, ti se
divili, koho to zachránili. Byla to ta servírka.
"Nic vám neřeknu." vyštěkla na ně na přivítanou.
Pak se potkala s Césarem. Měřil si ji svým laskavým kukučem.
"Nebuď jak studený psí čumák. Tak promiň," potichu dodala.
To bylo vše, co od ní slyšeli.
Zavřeli ji do podpalubí, kde s ní mluvila Černá královna. Ta jí rozvázala
jazyk. Na palubě Borůvky je jen deset pasažérů. Takže, jestli
loď opět brzo dohoní, vyhodí přes palubu zřejmě dalšího muže, aby
uprchli. Získali by docela dost času a nakonec by možná ti nejvyšší
unikli spravedlnosti.
Kapitáni po velké poradě dospěli k dobrému plánu. Už za
několik hodin měli loď před sebou. Blížili se velice rychle. Jak předpokládali,
další muž byl vržen do moře. Jenže oni jen spustili záchranný
člun. Vůbec rychlost nezpomalili. S tím lumpové nepočítali.
Přesto hodili dalšího člena přes palubu.
Agátu zrovna kormidloval César. Mistrně se vyhnul trosečníkovi,
a spustili další záchranný člun na vodu. César se již přiblížil
Borůvce na dosah. Darebáci po nich začali střílet pistolemi. César
neohroženě kormidloval loď. Vedl ji k boku své Borůvky. Ostatní
členové zahájili po darebácích palbu. Měli obrovskou přesilu. Vždyť
na ujíždějící lodi zbylo jen osm členů posádky.
Už jsou obě lodě bok po boku. Námořníci skákají na palubu
pronásledované lodi.
Můj pes opět skočil do svého pelíšku. Uvelebil se tam.
Vzbudilo mě to. Zeptal jsem se, co se děje? Chlupáč něco zamručel a
spokojeně si ulehnul. Po chvilce už oddechoval ze spánku.
Tak je konečně chytili. César si převzal se svou posádkou
do rukou svou milou loď. Zloději byli rozděleni na dvě skupiny.
První vezla Černá královna. Tu druhou César, který se vrátil pro
záchranné čluny s trosečníky. Dopadlo to tedy dobře.
Opět mě pes vzbudil, jak začal spokojeně chrápat. Není divu,
když měl za sebou takový sen. Spí se mu, jako v bavlnce. Převléknul
jsem mu, než šel na kutě, polštářek i s poduškou, na kterých uléhá
v koši. Tedy jeho lodi. Přeji mu příznivý vítr a šťastnou plavbu.Jak dopadli darebáci? Byli předáni spravedlnosti. Odsouzeni
k několika letům vězení. César se stal Korzárem. Ale to už přenecháme
jinému snu.
Za okny se počíná již rozednívat.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama